Pískování aerifikace rozruší drnovou vrstvu s cílem snížení množství stařiny v nadzemní vrstvě trávníku, umožní také trávníku kořenit do dostatečné hloubky a odolávat tak více sešlapávání trávníku a lepšímu odvodu vody. Zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, podpory růstu kořenů a poškození a omezení růstu plevelných druhů s přízemní růžicí, dále pak odstanění mechu.